KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ODBYWA SIĘ W FORMIE SZKOŁY POLICEALNEJ
LUB KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH (KKZ).

KSZTAŁCIMY W NASTĘPUJĄCYCH KIERUNKACH:

 • Technik informatyk, czytaj więcej >>
 • Technik teleinformatyk,
 • Technik rachunkowości, czytaj więcej >>
 • Technik administracji, czytaj więcej >>
 • Technik archiwista,
 • Opiekunka dziecięca,
 • Opiekun w domu pomocy społecznej,
 • Opiekun osób starszych,
 • Opiekun medyczny,
 • Opiekunka środowiskowa,
 • Asystent osoby niepełnosprawnej,
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Technik spedytor,
 • Technik logistyk,
 • Technik ekonomista,
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Technik eksploatacji portów i terminali
puste