KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ODBYWA SIĘ W FORMIE SZKOŁY POLICEALNEJ
LUB KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH (KKZ).

KSZTAŁCIMY W NASTĘPUJĄCYCH KIERUNKACH: