Historia Centrum Kształcenia Ustawicznego rozpoczęła się ponad 40 lat temu! - 31 sierpnia 1977 roku.

Tego dnia Kurator Oświaty i Wychowania w Zielonej Górzy wydał orzeczenie organizacyjne nr 18/77 przekształcające Wydział Zaoczny Zespołu Szkół Ekonomicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zadaniem nowo powołanej placówki było zapewnienie możliwości podwyższenia wykształcenia ludziom pracującym. Podstawową formą było kształcenie w systemie zaocznym.

40 lat_male kopia

Do dzisiaj CKU w Zielonej Górze to bezpłatna, publiczna, edukacyjna placówka dla dorosłych!
 
 Oferujemy Państwu:

Oferujemy również

W naszej strukturze funkcjonuje również Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

 

puste