TECHNIK INFORMATYK W CKUiP

Kilka informacji o kierunku:

 • jesteśmy szkołą publiczną
 • realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nasi słuchacze otrzymują legitymacje, które do 24 roku życia uprawniają do ulgowych przejazdów i biletów wstępu
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Kierunek składa się z trzech kwalifikacji:

 • Kwalifikacja E.12: Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
 • Kwalifikacja E.13: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
 • Kwalifikacja E.14: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Dla kogo Technik informatyk?

 • Technik informatyk to kierunek dla osób łączących analityczny sposób myślenia z kreatywnym działaniem. Na zajęciach technik zdobywa szerokie umiejętności w zajmowaniu  się lokalnymi sieciami komputerowymi i ich administrowaniem. Potrafi składać i konfigurować sprzęt, a także projektować strony i aplikacje internetowe. Posiada wiedzę na temat programowania oraz opracowywania i ulepszania systemów informacji. Umiejętnie pisze i testuje programy komputerowe, jak i potrafi zadbać o zbiory danych, systemy zarządzania bazami danych i ich zabezpieczenia.

Organizacja nauki:

 • każda z trzech kwalifikacji kończy się państwowym egzaminem organizowanym w naszej placówce
 • nauka trwa 2 lata (4 semestry)
 • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym 
 • w szkole umożliwiamy dostęp do bezprzewodowego Internetu.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dostępne na stronie www lub w sekretariacie Szkoły

Wykaz przedmiotów:

Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 • systemy operacyjne
 • urządzenia techniki komputerowej
 • sieci komputerowe
 • witryny i aplikacje internetowe
 • systemy baz danych
 • działalność gospodarcza w branży informatycznej
 • język angielski zawodowy w branży informatycznej

Kształcenie zawodowe praktyczne:

 • diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
 • projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 • administracja bazami danych
 • programowanie aplikacji internetowych
 • podstawy przedsiębiorczości

Praktyka zawodowa 8 tygodni (łącznie 320 godzin).

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

Co dalej?

Technik informatyk znajdzie pracę w firmach posiadających własną sieć komputerową, firmach z branży IT, specjalizujących się w dostawie i sprzedaży sprzętu komputerowego, punktach serwisowych, bankach, urzędach, a także szkołach.

 

INNE ZAWODY czytaj więcej >>