OPIEKUN MEDYCZNY W CKUiP

Od września 2021 r. zostaje wydłużony czas trwania nauki do 3 semestrów (1,5 roku) – wiąże się to z wyższymi kompetencjami przyszłych opiekunów medycznych.

Kilka informacji o kierunku:

 • jesteśmy szkołą publiczną
 • realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nasi słuchacze otrzymują legitymacje, które do 24 roku życia uprawniają do ulgowych przejazdów i biletów wstępu
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Kierunek składa się z 1 kwalifikacji:

Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (MED.14)

Dla kogo Opiekun medyczny?

 • Opiekun medyczny to kierunek dla osób o rozwiniętych kompetencjach personalnych i społecznych. Wymaga posiadania bardzo dobrych zdolności komunikacyjnych, umiejętności nawiązywania kontaktu z podopiecznymi, empatii i odpowiedzialności. W trakcie zajęć Słuchacz uczy się nie tylko profesjonalnej opieki, obsługi urządzeń pomocniczych, ale także rozpoznawania i rozwiązywania problemów podopiecznego oraz asystowania podczas zabiegów pielęgniarskich. Opiekun medyczny odpowiedzialny jest za zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych osoby chorej i niesamodzielnej, a także pomaganie w utrzymywaniu aktywności społecznej.

Organizacja nauki:

 • kwalifikacja kończy się państwowym egzaminem organizowanym w naszej placówce
 • nauka trwa rok (3 semestry) 

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • świadectwo ukończenia: szkoły średniej (matura nie jest wymagana)
 • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dostępne na stronie www lub w sekretariacie Szkoły 

Wykaz przedmiotów:

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów

 • Język obcy zawodowy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy działalności gospodarczej  
 • Podstawy komunikacji społecznej  
 • Organizacja pracy zespołu

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego

 • Elementy anatomii i patologii człowieka
 • Elementy ekonomiki, prawa i etyki
 • Język migowy
 • Medycyna zapobiegawcza

Z.4: Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

 • Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Praktyka zawodowa 4 tygodnie (Łącznie 160 godzin). 

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz ośrodkach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

Co dalej?

Ukończenie kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie.

Praca

Opiekun medyczny może podjąć pracę w sanatoriach, hospicjach i szpitalach, a także w domach opieki społecznej, domach późnej starości, ośrodkach rehabilitacyjnych lub znaleźć zatrudnienie u osób prywatnych.