Kilka informacji o Liceum dla Dorosłych w CKU:

 • Jesteśmy szkołą publiczną - bezpłatną
 • realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nasi słuchacze otrzymują legitymacje które do 24 roku życia uprawniają do ulgowych przejazdów i biletów wstępu
 • nauka kończy się państwowym egzaminem maturalnym organizowanym w naszej placówce
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Kto może się uczyć?

 • W Liceum Ogólnokształcących w CKU  mogą uczyć się wszystkie osoby, które wcześniej ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum.

 Organizacja nauki:

 • nauka trwa cztery lata (lub trzy lata dla absolwentów szkół branżowych) i kończy się egzaminem maturalnym
 • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym (zjazdy weekendowe, 2 razy w miesiącu)
 • w szkole umożliwiamy dostęp do bezprzewodowego Internetu.

Materiał nauczania:

 • podstawy przedsiębiorczości,
 • informatyka,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • biologia,
 • WOS,
 • historia,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • język polski.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły zawodowej/branżowej
 • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dostępne na stronie lub w sekretariacie Szkoły

Co dalej?

 • W czasie nauki w Liceum Ogólnokształcącym lub po jego ukończeniu proponujemy kształcenie zawodowe na wielu kierunkach, prowadzonych przez naszą placówkę w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych lub w formie Szkoły Policealnej.  Dzięki takiemu połączeniu szybko i skutecznie możecie podnieść swoje kwalifikacje!

Zapraszamy do odwiedzenia zakładki dotyczącej kształcenia zawodowego!

 

puste