Przedstawiamy Państwu produkt, jakim jest FIRMA SYMULACYJNA. Idea funkcjonowania firmy symulacyjnej, skupia się przede wszystkim na naśladowaniu pracy realnego przedsiębiorstwa, na wyposażeniu  uczestników zajęć w umiejętności, które są niezbędne do wejścia na rynek pracy, na praktycznej nauce zawodu oraz wymianie doświadczeń między szkołami i przedsiębiorstwami.

 

Firma symulacyjna jest miejscem praktycznego kształcenia uczniów w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistości gospodarczej. Jej istotą jest symulacja, czyli wzorowanie się na  pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie operacje finansowo-gospodarcze są identyczne z działaniami prawdziwej firmy, jedynie towary i pieniądze są fikcyjne.  

 

Funkcjonowanie firmy symulacyjnej w placówce oświatowej przynosi wiele korzyści jak np. możliwość realizacji praktyk zawodowych i kształcenia praktycznego na terenie szkoły, co oznacza większą ilość godzin dydaktycznych do dyspozycji dyrektora szkoły i poszczególnych nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Firma symulacyjna jest również idealnym miejscem dla rozwoju kompetencji językowych uczniów w zakresie języka obcego zawodowego poprzez kooperację z podobnymi firmami na całym świecie czy udział w międzynarodowych targach firm symulacyjnych, także wirtualnych.

puste