TECHNIK LOGISTYK W CKUiP

Kilka informacji o kierunku:

 • jesteśmy szkołą publiczną
 • realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nasi słuchacze otrzymują legitymacje, które do 24 roku życia uprawniają do ulgowych przejazdów i biletów wstępu
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji
 • zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2012 roku w kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Kierunek składa się z trzech kwalifikacji:

 • Kwalifikacja A.30: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i   magazynowania
 • Kwalifikacja A.31: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
 • Kwalifikacja A.32: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Dla kogo Technik logistyk?

 • Przyszły Technik logistyk zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu procesu planowania i kontrolowania przepływu informacji oraz zasobów z punktu pochodzenia do punktu docelowego. Podczas zajęć Słuchacze poznają zasady kontroli zapasów, prognozowania popytu i realizacji zamówień. Przygotowują się także do profesjonalnego zarządzania procesem lokalizacji zakładów produkcyjnych i składów, obsługi zwrotów, pakowania oraz gospodarowania odpadami.

Organizacja nauki:

 • każda z trzech kwalifikacji kończy się państwowym egzaminem organizowanym w naszej placówce
 • nauka trwa 2 lata (4 semestry)
 • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym 

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • świadectwo ukończenia: gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej lub szkoły średniej
 • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dostępne na stronie www lub w sekretariacie Szkoły

Wykaz przedmiotów:

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów:

 • Język obcy zawodowy (JOZ)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
 • Podstawy komunikacji społecznej (KPS)
 • Organizacja pracy zespołu (OMZ)

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego:

 • Podstawy logistyki
 • Język obcy w logistyce

A.30: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

 • Logistyka w procesach produkcji
 • Zapasy magazynowe
 • Dystrybucja

A.31: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

 • Procesy transportowe w logistyce
 • Usługi transportowo-spedycyjne

A.32: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

 • Logistyka w jednostkach administracyjnych i gospodarczych
 • Planowanie przepływów zasobów i informacji

Praktyka zawodowa 4 tygodnie (Łącznie 160 godzin).

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

Praca

Logistyk jako ceniony fachowiec w tej dziedzinie znajdzie zatrudnienie w firmach spedycyjnych, handlowych i telekomunikacyjnych.

 

INNE ZAWODY czytaj więcej >>