TECHNIK ADMINISTRACJI W CKU

Kilka informacji o kierunku:

 • jesteśmy szkołą publiczną
 • realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nasi słuchacze otrzymują legitymacje, które do 24 roku życia uprawniają do ulgowych przejazdów i biletów wstępu
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Dla kogo Technik administracji?

Kwalifikacja EKA.01: Obsługa klienta w jednostkach administracji

 • Technik administracji to kierunek stworzony dla osób, które doskonale czują się w branży biurowej, charakteryzującej się m.in. organizacją i udziałem w  spotkaniach służbowych, sporządzaniem dokumentów dotyczących spraw administracyjnych, a także  prowadzeniem postępowania administracyjnego. Przyszły Technik administracji zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną, która daje szerokie umiejętności w kategorii biurowej. Na tym kierunku Słuchacze korzystają z programów komputerowych niezbędnych do wykonywania zawodu. Przygotowują standardowe formy korespondencji służbowej, a także uczą się rozróżniać, obliczać oraz interpretować podstawowe miary statystyczne oraz dokonywać ich selekcji pod kątem ich przydatności analitycznej i decyzyjnej. Absolwent zna i potrafi zastosować przepisy prawa pracy, prawa cywilnego, gospodarczego i finansów publicznych.
 • w celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Organizacja nauki:

 • nauka trwa 2 lata (4 semestry) i kończy się państwowym egzaminem organizowanym w naszej placówce
 • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym 
 • w szkole umożliwiamy dostęp do bezprzewodowego Internetu.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dostępne na stronie www lub w sekretariacie Szkoły

Co dalej?

 • Technik administracji może podjąć pracę w organach administracji państwowej, organizacjach europejskich, organizacjach rządowych i samorządowych oraz różnych podmiotach gospodarczych. Bardzo szerokie spektrum kształcenia daje praktycznie nieograniczone możliwości zatrudnienia w każdej firmie niezależnie od branży.

 

 

INNE ZAWODY czytaj więcej >>

puste