TECHNIK MASAŻYSTA W CKU

Kilka informacji o kierunku:

 • jesteśmy szkołą publiczną
 • realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nasi słuchacze otrzymują legitymacje, które do 24 roku życia uprawniają do ulgowych przejazdów i biletów wstępu
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Kierunek składa się z jednej kwalifikacji:

 • Kwalifikacja MED.10. - Świadczenie usług w zakresie masażu
 • symbol cyfrowy zawodu: 325402

Dla kogo technik masażysta?

 • Technik masażysta to kierunek dla osób o rozwiniętych kompetencjach personalnych i społecznych. Wymaga posiadania bardzo dobrych zdolności komunikacyjnych, umiejętności nawiązywania kontaktu z podopiecznymi, empatii i odpowiedzialności. Technik masażysta świadczy usługi w zakresie masażu leczniczego. Podczas nauki zdobywa również umiejętności wykonywania masażu na potrzeby odnowy biologicznej.

Organizacja nauki:

 • nauka trwa 2 lata (4 semestry) i kończy się państwowym egzaminem organizowanym w naszej placówce
 • kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej!
 • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dostępne na stronie www lub w sekretariacie Szkoły

Wykaz przedmiotów:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język obcy zawodowy
 • Język migowy
 • Komunikacja interpersonalna
 • Podstawy anatomii i fizjolopatologia
 • Podstawy fizjoterapii
 • Zdrowie publiczne
 • Teoraia masażu
 • Wybrane zagadnienia kliniczne
 • Pracownia fizjoterapii
 • Pracownia masażu
 • Pierwsza pomoc

 

Praktyka zawodowa 6 tygodni (łącznie 210 godzin).  

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz ośrodkach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

Praca

Technik masażysta może pracować w  domach opieki, szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, przychodniach i zakładach rehabilitacyjnych, zakładach pomocy społecznej, gabinetach odnowy biologicznej, klubach sportowych

 

 

puste