czytanie1
Jak co roku zorganizowaliśmy w naszej szkole Narodowe Czytanie.
W tym roku lekturą wybraną przez Prezydenta RP, Andrzeja Dudę, była powieść Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”.
Zanim słuchacze, pani Aneta oraz panowie: Kacper i Jakub, odczytali przygotowane przez nasze polonistki fragmenty tekstu, w klimat II polowy XIX wieku wprowadziła zebranych nauczycielka historii, pani Barbara Patkowska-Klein, która opowiedziała słuchaczom o przyczynach, przebiegu i skutkach powstania styczniowego.
Mamy nadzieję, że to wydarzenie zachęci niektórych do przeczytania całości „Nad Niemnem”
 
 
puste