szkolenia

Projekt „Szkolenia dla doradców edukacyjno-zawodowych na obszarze makroregionu III”. realizowany jest od stycznia 2019 w województwach lubuskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim. Zakończenie projektu zaplanowano na maj 2020.

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Celem projektu jest wzrost kompetencji merytorycznych nauczycieli, realizujących w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, poprzez ich przygotowanie do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2018 r, poz 1675)

W okresie od marca 2019 do maja 2020, w ramach projektu, 3171 nauczycieli, w tym: 378 z województwa lubuskiego, 919 z województwa dolnośląskiego,  406 z województwa opolskiego i 1468 z województwa śląskiego, weźmie udział w 20-godzinnych bezpłatnych szkoleniach. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz pełne utrzymanie w czasie pobytu w ośrodku szkoleniowo-konferencyjnym, w których szkolenie będzie się odbywać.

Projekt rekomendowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w oparciu o programy szkoleń opracowany  przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, obejmować będą następujące tematy: Nowoczesne doradztwo zawodowe w szkole, Zmiany w kształceniu zawodowym a doradztwo zawodowe, Diagnoza stanu doradztwa zawodowego w szkole, Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, Plan zewnętrznego wsparcia szkoły, Preorientacja w przedszkolu i orientacja zawodowa w szkole podstawowej w kl. I-III oraz IV-VI, Doradztwo zawodowe dla klas VII i VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych, Zasoby i materiały wspierające doradztwo zawodowe, Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Monitorowanie i ewaluacja zadań realizowanych w zakresie doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez trzy podmioty, posiadające wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych: firmę DGA S.A. z Poznania (zarządzanie projektem), Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (CKUiP) w Zielonej Górze (organizacja szkoleń dla nauczycieli z województw: lubuskiego i dolnośląskiego) oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) w Bytomiu (organizacja szkoleń dla nauczycieli z województw: opolskiego i śląskiego).

Informacje o rekrutacji uczestników szkoleń, z terenu poszczególnych województw, opublikowane są na internetowych stronach DGA S.A., CKUiP w Zielonej Górze Informacje takie można także uzyskać w biurze projektu w Zielonej Górze (telefonicznie - 604 534 504 lub wysyłając pytanie na adres poczty elektronicznej bozenastankowska@o2.pl).

 

Zajęcia odbywają się  w Pałacu w Kliczkowie

Terminy najbliższych szkoleń:

23-25.01.2020
 
12-14.03.2020
 
02-04.04.2020
 
21-23.05.2020

 

 

Z jednej szkoły zapraszamy jednego nauczyciela

Informacja dla kandydatów

Formularz zgłoszeniowy-MEN

Umowa szkoleniowa

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu