szkolenia

Projekt „Szkolenia dla doradców edukacyjno-zawodowych na obszarze makroregionu III”. realizowany był od stycznia 2019 w województwach lubuskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim. Zakończenie projektu zaplanowane na maj 2020, w związku z pandemią, przypało na koniec 2020 roku.

Projekt realizowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14. Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie.

Celem projektu był wzrost kompetencji merytorycznych nauczycieli, realizujących w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, poprzez ich przygotowanie do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z dnia 30 sierpnia 2018 r., poz 1675)

W okresie od marca 2019 do maja 2020, w ramach projektu, 3171 nauczycieli, w tym: 378 z województwa lubuskiego, 919 z województwa dolnośląskiego,  406 z województwa opolskiego i 1468 z województwa śląskiego, wzięło udział w 20-godzinnych bezpłatnych szkoleniach. Każdy z uczestników szkolenia otrzymał materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia oraz pełne utrzymanie w czasie pobytu w ośrodku szkoleniowo-konferencyjnym, w których szkolenie się odbywało.

Projekt rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w oparciu o programy szkoleń opracowany  przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, obejmował następujące tematy:

  • Nowoczesne doradztwo zawodowe w szkole,
  • Zmiany w kształceniu zawodowym a doradztwo zawodowe,
  • Diagnoza stanu doradztwa zawodowego w szkole,
  • Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego,
  • Plan zewnętrznego wsparcia szkoły,
  • Preorientacja w przedszkolu i orientacja zawodowa w szkole podstawowej w kl. I-III oraz IV-VI,
  • Doradztwo zawodowe dla klas VII i VIII szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych,
  • Zasoby i materiały wspierające doradztwo zawodowe,
  • Doradztwo zawodowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • Monitorowanie i ewaluacja zadań realizowanych w zakresie doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Projekt realizowany był w partnerstwie przez trzy podmioty, posiadające wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych: firmę DGA S.A. z Poznania (zarządzanie projektem), Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (CKUiP) w Zielonej Górze (organizacja szkoleń dla nauczycieli z województw: lubuskiego i dolnośląskiego) oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU) w Bytomiu (organizacja szkoleń dla nauczycieli z województw: opolskiego i śląskiego).

ulotka

 

Materiały szkoleniowe w projekcie: 
 
Moduł 01
Moduł 02
Moduł 03
Moduł 04
Moduł 05
Moduł 06
Moduł 07
Moduł 08
Moduł 09
Moduł 10
Moduł 11
Moduł 12
Moduł 13
 
Scenariusze przykładowych zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej:
 
SCENARIUSZ-ZAJĘĆ-EDU_I_III
SCENARIUSZ-ZAJĘĆ-EDU_IV_VI
SCENARIUSZ-ZAJĘĆ-EDU_VII_VIII
 
Przykłady opracowane dla przedmiotu chemia w szkole podstawowej:
 
treści mauczania z przedmiotu chemia dla klas VII i VII
Azoty-zawody
214501-inz-inzynierii-chem
214502-inz-techn-chem
311103-techn-analityk
311603-techn-techn-chem
813101-aparatowy-proc-chem

Dokumenty projektu:

Informacja dla kandydatów

Formularz zgłoszeniowy-MEN

Umowa szkoleniowa

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

puste