Kilka informacji o Gimnazjum dla Dorosłych w CKUiP:

 • Jesteśmy szkołą publiczną - bezpłatną
 • realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nasi słuchacze otrzymują legitymacje które do 24 roku życia uprawniają do ulgowych przejazdów i biletów wstępu
 • nauka kończy się państwowym egzaminem organizowanym w naszej placówce
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Dla kogo gimnazjum?

Gimnazjum dla Dorosłych w CKUiP jest propozycją dla osób, które po ukończeniu szkoły podstawowej nie kontynuowały nauki, lub nie ukończyły klasy pierwszej, drugiej lub trzeciej gimnazjum. Gimnazjum dla Dorosłych daje możliwość podnoszenia wykształcenia bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej i codziennych obowiązków. Jest to ważny etap edukacji, ponieważ daje możliwości dalszego kształcenia lub zdobycia dowolnego tytułu zawodowego.

Organizacja nauki:

 • nauka trwa trzy lata i kończy się egzaminem państwowym
 • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym (w soboty i niedziele, co dwa tygodnie)
 • w szkole umożliwiamy dostęp do bezprzewodowego Internetu.

Materiał nauczania:

 • język polski,
 • język obcy,
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • matematyka,
 • biologia,
 • geografia,
 • fizyka,
 • chemia
 • informatyka.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dostępne na stronie www lub w sekretariacie Szkoły

Co dalej?

 • Po ukończeniu nauki w Gimnazjum proponujemy kontynuowanie nauki w Liceum Ogólnokształcącym oraz kształcenie zawodowe na wielu kierunkach, prowadzonych przez naszą placówkę w formie Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych.

Zapraszamy do odwiedzenia zakładek dotyczących Liceum Ogólnokształcącego i  kształcenia zawodowego!

puste