TECHNIK SPEDYTOR W CKU

Kilka informacji o kierunku:

 • jesteśmy szkołą publiczną
 • realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nasi słuchacze otrzymują legitymacje, które do 24 roku życia uprawniają do ulgowych przejazdów i biletów wstępu
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji
 • zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2012 roku w kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Kierunek składa się z dwóch kwalifikacji:

 • Kwalifikacja SPL.05.: Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

Dla kogo Technik spedytor?

 • Przyszły Technik spedytor zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu procesu planowania i organizowania prac związanych z przewozem ładunków, prowadzenia dokumentacji związanych z realizacją zadań transportowych,  prowadzenia dokumentacji dotyczącej rozliczeń z klientem i kontrahentami  oraz monitorowania przebiegu procesu transportowego

Organizacja nauki:

 • każda z dwóch kwalifikacji kończy się państwowym egzaminem organizowanym w naszej placówce
 • nauka trwa 2 lata (4 semestry)
 • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym 

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • świadectwo ukończenia: gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej lub szkoły średniej
 • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dostępne na stronie www lub w sekretariacie Szkoły

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

Praca

Spedytor jako ceniony fachowiec w tej dziedzinie znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportowych, logistycznych lub spedycyjnych, agencjach obsługi portów morskich i lotniczych przedsiębiorstwach spedytujących wyprodukowane towary oraz hurtowniach zaopatrujących placówki handlowe.

 

INNE ZAWODY czytaj więcej >> 

puste