TECHNIK RACHUNKOWOŚCI W CKU

Kilka informacji o kierunku:

 • jesteśmy szkołą publiczną
 • realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nasi słuchacze otrzymują legitymacje, które do 24 roku życia uprawniają do ulgowych przejazdów i biletów wstępu
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Dla kogo technik rachunkowości?

Kwalifikacja  EKA.07.: Prowadzenie rachunkowości

Kwalifikacja EKA.05.: prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

 • technik rachunkowości jest idealnym kierunkiem dla osób dokładnych i skrupulatnych. Przyszły technik  kształcony jest zarówno w zakresie prowadzenia księgowości i rozliczania danin publicznych, jak i rozliczania wynagrodzeń, zgłaszania pracowników do ZUS oraz rozliczania należnych składek. Podczas zajęć Słuchacze przygotowywani są do prowadzenia istotnej w zawodzie analizy finansowej, korzystania z księgowych programów komputerowych oraz prowadzenia rejestru transakcji finansowych. Technicy klasyfikują aktywa i pasywa, uczą się prowadzić księgi rachunkowe, rozliczać bilans, sporządzać sprawozdania finansowe oraz dokumentację przebiegu inwentaryzacji. Technik rachunkowości dokonuje także rozliczeń z fiskusem, zna i potrafi zastosować przepisy ordynacji podatkowej, prawa pracy, prawa cywilnego, gospodarczego i finansów publicznych.
 • w celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Organizacja nauki:

 • nauka trwa 2 lata (4 semestry) i kończy się państwowym egzaminem organizowanym
  w naszej placówce
 • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym 
 • w szkole umożliwiamy dostęp do bezprzewodowego Internetu.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dostępne na stronie www lub w sekretariacie Szkoły

Co dalej?

 • technik rachunkowości może podjąć pracę w biurach księgowych i rachunkowych,
  w działach finansowych, księgowych oraz kadrowych wszystkich przedsiębiorstw oraz w instytucjach finansowych, zakładach budżetowych i bankach.

 

INNE ZAWODY czytaj więcej>>

puste