TECHNIK LOGISTYK W CKU

Kilka informacji o kierunku:

 • jesteśmy szkołą publiczną
 • realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nasi słuchacze otrzymują legitymacje, które do 24 roku życia uprawniają do ulgowych przejazdów i biletów wstępu
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji
 • zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2012 roku w kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Kierunek składa się z trzech kwalifikacji:

 • Kwalifikacja SPL.04.: Organizacja transportu
 • Kwalifikacja SPL.01: Obsługa magazynów

 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Dla kogo Technik logistyk?

 • Przyszły Technik logistyk zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu procesu planowania i kontrolowania przepływu informacji oraz zasobów z punktu pochodzenia do punktu docelowego. Podczas zajęć Słuchacze poznają zasady kontroli zapasów, prognozowania popytu i realizacji zamówień. Przygotowują się także do profesjonalnego zarządzania procesem lokalizacji zakładów produkcyjnych i składów, obsługi zwrotów, pakowania oraz gospodarowania odpadami.

Organizacja nauki:

 • każda z dwóch kwalifikacji kończy się państwowym egzaminem organizowanym w naszej placówce
 • nauka trwa 2 lata (4 semestry)
 • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym 

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • świadectwo ukończenia: gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej lub szkoły średniej
 • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dostępne na stronie www lub w sekretariacie Szkoły

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

Praca

Logistyk jako ceniony fachowiec w tej dziedzinie znajdzie zatrudnienie w firmach spedycyjnych, handlowych i telekomunikacyjnych.

 

 

INNE ZAWODY czytaj więcej >>

 

puste