TECHNIK INFORMATYK W CKU

Kilka informacji o kierunku:

 • jesteśmy szkołą publiczną
 • realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nasi słuchacze otrzymują legitymacje, które do 24 roku Ĺźycia uprawniają do ulgowych przejazdów i biletów wstępu
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Kierunek składa się z trzech kwalifikacji:

 • Kwalifikacja INF.02: Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • Kwalifikacja INF.03: Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Dla kogo Technik informatyk?

 • Technik informatyk to kierunek dla osób łączących analityczny sposób myślenia z kreatywnym działaniem. Na zajęciach technik zdobywa szerokie umiejętności w zajmowaniu  się lokalnymi sieciami komputerowymi i ich administrowaniem. Potrafi składać i konfigurować sprzęt, a takĹźe projektować strony i aplikacje internetowe. Posiada wiedzę na temat programowania oraz opracowywania i ulepszania systemów informacji. Umiejętnie pisze i testuje programy komputerowe, jak i potrafi zadbać o zbiory danych, systemy zarządzania bazami danych i ich zabezpieczenia.

Organizacja nauki:

 • kaĹźda z trzech kwalifikacji kończy się państwowym egzaminem organizowanym w naszej placówce
 • nauka trwa 2 lata (4 semestry)
 • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym 
 • w szkole umoĹźliwiamy dostęp do bezprzewodowego Internetu.

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dostępne na stronie www lub w sekretariacie Szkoły

Praktyka zawodowa 8 tygodni (łącznie 320 godzin).

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

Co dalej?

Technik informatyk znajdzie pracę w firmach posiadających własną sieć komputerową, firmach z branży IT, specjalizujących się w dostawie i sprzedaży sprzętu komputerowego, punktach serwisowych, bankach, urzędach, a także szkołach.

 

INNE ZAWODY czytaj więcej >>

 

puste