TECHNIK EKONOMISTA W CKUiP

Kilka informacji o kierunku:

 • jesteśmy szkołą publiczną
 • realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nasi słuchacze otrzymują legitymacje, które do 24 roku życia uprawniają do ulgowych przejazdów i biletów wstępu
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Kierunek składa się z dwóch kwalifikacji:

 • Kwalifikacja A. 35: Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 • Kwalifikacja A. 36: Prowadzenie rachunkowość

Absolwent szkoły w zawodzie technik ekonomista może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik rachunkowości, po potwierdzeniu dodatkowych kwalifikacji: A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Dla kogo Technik ekonomista?

 • Technik ekonomista jest idealnym kierunkiem dla osób dokładnych i skrupulatnych. Nauczymy Cię, jak prowadzić biuro, przygotowywać niezbędną dokumentację dotyczącą produkcji, obrotu i usług. Zdobędziesz również wiedzę na temat badania rynku, polityki zatrudnienia oraz sprzedaży towarów i usług. Dowiesz się, jak opracować efektywną strategię działania konkretnego podmiotu gospodarczego. Przygotujemy Cię zarówno do podjęcia ciekawej pracy, jak i kontynuowania nauki w zakresie ekonomii, zarządzania i marketingu. Ucząc się na kierunku technik ekonomista poznasz i zrozumiesz złożone związki przyczyn i skutków. Ekonomia, to nie tylko matematyka, ale także szeroki wachlarz zagadnień, takich jak: wykorzystanie zasobów, analiza rynku, potrzeby ludzkie, sposoby podejmowania decyzji.

Organizacja nauki:

 • każda z dwóch kwalifikacji kończy się państwowym egzaminem organizowanym w naszej placówce
 • nauka trwa 2 lata (4 semestry)
 • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym 

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej!
 • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dostępne na stronie www lub w sekretariacie Szkoły

Praca

 • Technik ekonomista może podjąć pracę w urzędach administracji, urzędach skarbowych, biurach księgowych, bankach, sekretariatach, agencjach celnych, biurze maklerskim, towarzystwach ubezpieczeniowych, stowarzyszeniach i fundacjach, własnej firmie, firmach produkcyjnych, handlowych i usługowych

 

 

INNE ZAWODY czytaj więcej >>

puste