TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W CKU

Kilka informacji o kierunku:

  • jesteśmy szkołą publiczną
  • realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • nasi słuchacze otrzymują legitymacje, które do 24 roku życia uprawniają do ulgowych przejazdów i biletów wstępu
  • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Kierunek składa się z jednej kwalifikacji:

Kwalifikacja  

BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Dla kogo Technik BHP?

  • Kierunek ten przygotowuje do odpowiedzialnego zawodu, którego głównym zadaniem jest zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy. Podczas zajęć Słuchacz zdobywa wiedzę na temat przygotowania stanowiska pracy. Uczy się jak zapobiegać wypadkom, jak dbać o bezpieczeństwo pracowników i klientów zakładu pracy. Technik BHP przygotowuje instrukcje, opracowuje wewnętrzne regulaminy, prowadzi szkolenia w zakresie BHP. Do ważnych zadań technika należy  także analiza dotycząca BHP. Technik BHP odpowiedzialny jest za usuwanie występujących zagrożeń, badanie przyczyn wypadków w pracy.

Organizacja nauki:

  • kwalifikacja kończy się państwowym egzaminem organizowanym w naszej placówce
  • nauka trwa 1,5 roku (3 semestry)
  • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym 

Dokumenty wymagane przy zapisie:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej!
  • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dostępne na stronie www lub w sekretariacie Szkoły

Wykaz przedmiotów:

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

Podstawy prawa pracy

Techniczne bezpieczeństwo pracy

Ergonomia w procesie pracy

Zagrożenia w środowisku pracy

Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

Pracownia komunikacji interpersonalnej

Ocena ryzyka zawodowego

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa 4 tygodnie (Łącznie 160 godzin).

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

Praca

Technik BHP znajdzie zatrudnienie w każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników, w Państwowej Inspekcji Pracy, w Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub firmach przeprowadzających szkolenia BHP, może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

puste