TECHNIK ARCHIWISTA W CKU

Kilka informacji o kierunku:

 • jesteśmy szkołą publiczną
 • realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nasi słuchacze otrzymują legitymacje, które do 24 roku życia uprawniają do ulgowych przejazdów i biletów wstępu
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji
 • zgodnie z reformą Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2012 roku w kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby pełnoletnie, które ukończyły minimum gimnazjum bądź ośmioletnią szkołę podstawową. W celu uzyskania tytułu technika należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Kierunek składa się z dwóch kwalifikacji:

 • Kwalifikacja Eka.02.: Organizacja i prowadzenie archiwum
 • Kwalifikacja EKA.03.: Opracowywanie materiałów archiwalnych

Dla kogo Technik archiwista?

 • Technik archiwista zajmuje się zarówno gromadzeniem, klasyfikowaniem, przechowywaniem jak i udostępnianiem dokumentów. Przyszły Technik archiwista zdobywa wiedzę teoretyczną i praktyczną, która daje szerokie umiejętności w kategorii archiwalnej. Słuchacze szkoły poznają podstawy archiwistyki, dowiedzą się wszystkiego na temat metod pracy w archiwum oraz zdobędą niezbędną wiedzę o prawie archiwalnym.

Organizacja nauki:

 • każda z dwóch kwalifikacji kończy się państwowym egzaminem organizowanym w naszej placówce
 • nauka trwa 2 lata (4 semestry)
 • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym 

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • świadectwo ukończenia: gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej lub szkoły średniej
 • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dostępne na stronie www lub w sekretariacie Szkoły

Praca

Technik archiwista może podjąć pracę w archiwach państwowych oraz archiwach zakładowych lub składnicach akt różnych instytucji urzędów państwowych i samorządowych (muzeach, bankach, szpitalach, sądach, kancelariach prawnych i notarialnych, prywatnych firmach zajmujących się wykonywaniem usług archiwizacyjnych oraz na bazie uzyskanych uprawnień zawodowych podjęcia własnej działalności gospodarczej.

 

puste