Kilka informacji o Szkole Podstawowej dla Dorosłych w CKU:

  • Jesteśmy szkołą publiczną - bezpłatną
  • realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • nasi słuchacze otrzymują legitymacje które do 24 roku Ĺźycia uprawniają do ulgowych przejazdów i biletów wstępu
  • nauka kończy się państwowym egzaminem organizowanym w naszej placówce
  • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

 


 

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Deklaracja wskazująca język obcy nowoĹźytny, z którego słuchacz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty + Informacja o zmianie języka obcego nowoĹźytnego wskazanego w deklaracji

do pobrania → deklaracja wskazująca język obcy nowoĹźytny, z którego słuchacz przystapi do egzaminu ósmoklasisty

 


 

Zapraszamy do odwiedzenia zakładek dotyczących Liceum Ogólnokształcącego i  kształcenia zawodowego!
puste