dokumenty_na_kurs

 

 

ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE

Nazwa placówki: kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr: Nauczany przedmiot
kod pocztowy, miejscowość: ulica, nr:
Stwierdzam, że wszystkie podane informacje są prawdziwe. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez CKUiP zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm).
puste