Samorządowy Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa powstał 28 sierpnia 2001 r.(Uchwałą Rady Miasta Zielona Góra i pozytywną opinię Lubuskiego Kuratora Oświaty) i funkcjonuje jako integralna część Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze.

 
Do celów i zadań strategicznych SODiD-u należy m.in.:
  • prowadzenie szeroko rozumianego doradztwa zawodowego dla nauczycieli, wychowawców i kadry kierowniczej w postaci bezpośrednich form pomocy metodycznej (w szczególności dla nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową);
  • ustawiczne kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, kadry kierowniczej przedszkoli, szkół i placówek;
  • metodyczne i merytoryczne wspieranie (doradztwo) pracowników oświaty Zielonej Góry oraz pomoc w rozwoju zawodowym.
 
W roku szkolnym 2016/2017 funkcjonuje 11 doradców metodycznych takich przedmiotów jak: język polski, język angielski, język niemiecki, historia i WOS, informatyka, przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia, religia, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna,.
puste