LO_02_23

Od lutego 2023 roku uruchamiamy I semestr Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych. Zapraszamy do składania podań - możecie to zrobić w sekretariacie szkoły ul. S. Staszica 2 (I piętro) lub wypełniając formularz on-line podanie do Liceum Ogólnokształcącego.

Zapraszamy!

puste