Polska Centrala Firm Symulacyjnych „CENSYM” pozwala sobie przedstawić Państwu światowy produkt, jakim jest FIRMA SYMULACYJNA. Idea funkcjonowania firmy symulacyjnej, skupia się przede wszystkim na naśladowaniu pracy realnego przedsiębiorstwa, na wyposażeniu  uczestników zajęć w umiejętności, które są niezbędne do wejścia na rynek pracy, na praktycznej nauce zawodu oraz wymianie doświadczeń między szkołami i przedsiębiorstwami.

 

Firma symulacyjna jest miejscem praktycznego kształcenia uczniów w warunkach maksymalnie zbliżonych do rzeczywistości gospodarczej. Jej istotą jest symulacja, czyli wzorowanie się na  pracy autentycznego przedsiębiorstwa, w którym wszystkie operacje finansowo-gospodarcze są identyczne z działaniami prawdziwej firmy, jedynie towary i pieniądze są fikcyjne.  

 

Funkcjonowanie firmy symulacyjnej w placówce oświatowej przynosi wiele korzyści jak np. możliwość realizacji praktyk zawodowych i kształcenia praktycznego na terenie szkoły, co oznacza większą ilość godzin dydaktycznych do dyspozycji dyrektora szkoły i poszczególnych nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Firma symulacyjna jest również idealnym miejscem dla rozwoju kompetencji językowych uczniów w zakresie języka obcego zawodowego poprzez kooperację z podobnymi firmami na całym świecie czy udział w międzynarodowych targach firm symulacyjnych, także wirtualnych.