OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA W CKU

Kilka informacji o kierunku:

 • jesteśmy szkołą publiczną
 • realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nasi słuchacze otrzymują legitymacje, które do 24 roku życia uprawniają do ulgowych przejazdów i biletów wstępu
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Kierunek składa się z jednej kwalifikacji:

 • Kwalifikacja

 SPO.05: Świadczenie usług opiekuńczych  

Dla kogo Opiekunka środowiskowa?

 • Opiekunka środowiskowa to zawód wymagający zaangażowania w niesienie pomocy potrzebującym, odporności na stres oraz wysoko rozwiniętych zdolności komunikacyjnych. Słuchacz tego kierunku zapoznaje się z zagadnieniami związanymi z rozpoznawaniem potrzeb podopiecznych, organizowaniem prac opiekuńczych, motywowaniem podopiecznego do podjęcia aktywności społecznej, a także nabywa praktycznych umiejętności opiekuńczych. Praca w tym zawodzie polega nie tylko na udzielaniu pomocy doraźnej w codziennych czynnościach, zapewnianiu opieki osobom chorym i niesamodzielnym, ale też organizowaniu pomocy finansowej, niezbędnych lekarstw, transportu do jednostek medycznych oraz udzielaniu pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia.

Organizacja nauki:

 • kwalifikacja kończy się państwowym egzaminem organizowanym w naszej placówce
 • nauka trwa rok (2 semestry)
 • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym 

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej!
 • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dostępne na stronie www lub w sekretariacie Szkoły

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Podstawy psychologii,
 • Podstawy komunikacji społecznej i pracy socjalnej,
 • Elementy języka migowego,
 • Opieka i pielęgnacja człowieka,
 • Organizacja opieki środowiskowej,
 • Język obcy w pomocy społecznej.

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia umiejętności opiekuńczych i pielęgnacyjnych,
 • Aktywizacja osoby podopiecznej,
 • Praktyki zawodowe.

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz ośrodkach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

Co dalej?

Ukończenie kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie.

Praca

Opiekunka środowiskowa może znaleźć zatrudnienie w ośrodkach opieki społecznej, domach później starości, hospicjach, placówkach paliatywnych, a także podjąć współpracę z fundacjami oraz instytucjami rządowymi i samorządowymi.

 

puste