OPIEKUNKA DZIECIĘCA W CKU

Kilka informacji o kierunku:

 • jesteśmy szkołą publiczną
 • realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nasi słuchacze otrzymują legitymacje, które do 24 roku życia uprawniają do ulgowych przejazdów i biletów wstępu
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Kierunek składa się z jednej kwalifikacji:

 • Kwalifikacja SPO.04: Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka 
 • symbol cyfrowy zawodu: 325905

Dla kogo Opiekunka dziecięca?

 • Opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi. Zadaniem opiekunki jest przede wszystkim pilnowanie bezpieczeństwa dziecka oraz dbanie o jego potrzeby podczas nieobecności rodziców. Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka. Do zadań opiekunki należy także zorganizowanie dziecku czasu wolnego poprzez różne zabawy. Najczęściej od opiekunki oczekuje się takiego doboru zabaw czy zajęć ruchowych, które będą rozwijać zdolności psychomotoryczne dziecka i wpłyną na jego prawidłowy rozwój.
 • w celu uzyskania tytułu Opiekunki dziecięcej należy mieć ukończoną minimum szkołę średnią. Matura nie jest wymagana.

Organizacja nauki:

 • nauka trwa 2 lata (4 semestry) i kończy się państwowym egzaminem organizowanym w naszej placówce
 • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej!
 • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dostępne na stronie www lub w sekretariacie Szkoły

Wykaz przedmiotów:

 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 • Język migowy
 • Teoretyczne podstawy  pielęgnowania i wychowania dziecka
 • Pielęgnacja i wychowanie dziecka
 • Opieka nad dzieckiem
 • Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej
 • Podstawy przedsiębiorczości

Praktyka zawodowa 4 tygodnie (łącznie 160 godzin).  

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz ośrodkach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

Praca

Opiekunka dziecięca może pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców do opieki nad dziećmi. Opiekunki mogą również pracować w żłobkach, domach opieki, szpitalach, i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi).

puste