OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CKU

Kilka informacji o kierunku:

 • jesteśmy szkołą publiczną
 • realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nasi słuchacze otrzymują legitymacje, które do 24 roku życia uprawniają do ulgowych przejazdów i biletów wstępu
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Kierunek składa się z jednej kwalifikacji:

Kwalifikacja:

  SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej

Organizacja nauki:

 • kwalifikacja kończy się państwowym egzaminem organizowanym w naszej placówce
 • nauka trwa 2 lata (4 semestry)
 • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym 

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej!
 • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dostępne na stronie www lub w sekretariacie Szkoły

Wykaz przedmiotów w toku kształcenia

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Bhp w domu pomocy społecznej,
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna,
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii,
 • Polityka społeczna,
 • Komunikacja społeczna,
 • Podstawy opieki zdrowia i choroby,
 • Pielęgnacja osób niesamodzielnych,
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka,
 • Język obcy opiekuna w DPS,
 • Rewalidacja psychoruchowa,
 • Język migowy.

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia czynności opiekuńczych,
 • Pracownia aktywizacji i usprawniania ruchowego,
 • Praktyki zawodowe.

Propozycja dodatkowej umiejętności:

 • Przygotowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności.

 

 

puste