OPIEKUN MEDYCZNY W CKU

Od września 2021 r. zostaje wydłużony czas trwania nauki do 3 semestrów (1,5 roku) – wiąże się to z wyższymi kompetencjami przyszłych opiekunów medycznych.

Kilka informacji o kierunku:

 • jesteśmy szkołą publiczną
 • realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nasi słuchacze otrzymują legitymacje, które do 24 roku życia uprawniają do ulgowych przejazdów i biletów wstępu
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Kierunek składa się z 1 kwalifikacji:

MED.14 Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 

Dla kogo Opiekun medyczny?

 • Opiekun medyczny to kierunek dla osób o rozwiniętych kompetencjach personalnych i społecznych. Wymaga posiadania bardzo dobrych zdolności komunikacyjnych, umiejętności nawiązywania kontaktu z podopiecznymi, empatii i odpowiedzialności. W trakcie zajęć Słuchacz uczy się nie tylko profesjonalnej opieki, obsługi urządzeń pomocniczych, ale także rozpoznawania i rozwiązywania problemów podopiecznego oraz asystowania podczas zabiegów pielęgniarskich. Opiekun medyczny odpowiedzialny jest za zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych osoby chorej i niesamodzielnej, a także pomaganie w utrzymywaniu aktywności społecznej.

Organizacja nauki:

 • kwalifikacja kończy się państwowym egzaminem organizowanym w naszej placówce
 • nauka trwa 1,5 roku (3 semestry) 

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • świadectwo ukończenia: szkoły średniej (matura nie jest wymagana)
 • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dostępne na stronie www lub w sekretariacie Szkoły 

Cele kształcenia:

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej:

 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej
  i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
 • współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem,
 • wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań
  laboratoryjnych,
 • wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie
  SOS 3D – metoda Hoppe,
 • wykonywania wybranych czynności medycznych
  – w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym.

Więcej informacji na stronie http://opiekunmedyczny.org

Praktyka zawodowa 6 tygodni (210 godzin). 

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz ośrodkach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

Co dalej?

Ukończenie kwalifikacji skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o posiadaniu kwalifikacji zawodowych w danym zakresie.

Praca

Opiekun medyczny może podjąć pracę w sanatoriach, hospicjach i szpitalach, a także w domach opieki społecznej, domach późnej starości, ośrodkach rehabilitacyjnych lub znaleźć zatrudnienie u osób prywatnych.

 

puste