04.09.2021 roku, już po raz dziesiąty, odbyło się w naszym kraju Narodowe Czytanie. Jubileuszowym tekstem okazał się „Moralność pani Dulskiej” autorstwa Gabrieli Zapolskiej. Także słuchacze CKU mieli możliwość wysłuchania fragmentów „tragifarsy kołtuńskiej” odczytanych w bibliotece szkolnej przez nauczycielkę języka polskiego – panię Danutę Helińską oraz nauczyciela bibliotekarza – panią Annę Ślugaj.

„Moralność pani Dulskiej” to wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości
i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji.

kolaz_narodowe czytanie (1)