Matura w terminie poprawkowym!

Matura w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. o godzinie 9.00 w sali 53 (naprzeciwko sekretariatu).

Do egzaminu maturalnego w terminie
poprawkowym może przystąpić Absolwent, który:

a. nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części
pisemnej,

b. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części
pisemnej oraz i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony,

c. przystąpił do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie

rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony

 

 i do 12 lipca 2022 r. złożył oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.