KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ODBYWA SIĘ W FORMIE SZKOŁY POLICEALNEJ
LUB KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH (KKZ).

KSZTAŁCIMY W NASTĘPUJĄCYCH KIERUNKACH:

 • Opiekunka dziecięca, czas trwania nauki 2 lata (4 semestry) więcej >>
 • Technik masażysta, czas trwania nauki 2 lata (4 semestry) więcej >>
 • Opiekun medyczny, czas trwania nauki 1,5 roku (3 semestry) więcej >>
 • Terapeuta zajęciowy, czas trwania nauki 2 lata (4 semestry) więcej >>
 • Opiekunka środowiskowa, czas trwania nauki 1 rok (2 semestry) więcej >>
 • Asystent osoby niepełnosprawnej, czas trwania nauki 1 rok (2 semestry) więcej >>
 • Opiekun w domu pomocy społecznej, czas trwania nauki 2 lata (4 semestry) więcej >>
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), czas trwania nauki 1,5 roku (3 semestry) więcej >>
 • Technik spedytor, czas trwania nauki 2 lata (4 semestry) więcej >>
 • Technik logistyk, czas trwania nauki 2 lata (4 semestry) więcej >>
 • Technik informatyk, czas trwania nauki 2 lata (4 semestry) czytaj więcej >>
 • Technik rachunkowości, czas trwania nauki 2 lata (4 semestry) czytaj więcej >>
 • Technik administracji, czas trwania nauki 2 lata (4 semestry) czytaj więcej >>
 • Technik archiwista, czas trwania nauki 2 lata (4 semestry) więcej >>

Oписи професій українською можна знайти тут

puste