AKTUALNOŚCI

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Dorosłych

Chcielibyśmy z przyjemnością poinformować, że Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze uruchomiło CENTRUM DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA DOROSŁYCH! Oznacza to, że z usług doradcy zawodowego w CKU oprócz naszych słuchaczy, mogą skorzystać również osoby dorosłe spoza szkoły! Zapraszamy!

centrum_doradztwa_male


 

W październiku 2020 r. odbył się XII Ogólnopolski Tydzień Kariery pod hasłem „DORADZAMY – ZAWODOWO, WYBIERAMY – ODLOTOWO".

Jako partner Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim i Interwizji Poradnictwa Zawodowego Województwa Lubuskiego przyczyniliśmy się do powstania krótkometrażowego filmu edukacyjnego pt. „MOJA INSPIRACJA DO KARIERY". Film powstał na bazie przeprowadzonych wywiadów z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Celem była próba odpowiedzi na następujące pytania:

 • Kim będziesz, kiedy dorośniesz?
 • Jaki zawód wykonujesz?
 • W jakim zawodzie chcesz pracować?
 • Dlaczego chcesz zostać, np. kucharką?
 • Skąd ten pomysł?

Więcej informacji o filmie znajdziecie na wortalu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze!

Polecamy!

 


MATERIAŁY WARTE ZAINTERESOWANIA 

Przypominamy system edukacji w Polsce. Pamiętajcie, że jest wiele dróg, które prowadzą do celu!

 system_edukacji_wykres


 

Polecam Wam stronę Mapa Karier.
Znajdziecie tu między innymi ścieżki kariery dla prawie 600 zawodów! Jeśli coś Wam chodzi po głowie, snujecie plany zawodowe, zajrzyjcie! Może któraś ze ścieżek kariery stanie się Waszą inspirację! Zwróćcie uwagę na zawody przyszłości! 

mapa_k

 


 

Chcesz sprawdzić czy Twoj zawód jest zagrożony robotyzacją??? Zajrzyj na tą stronę czy zastąpią mnie roboty?

robotyzacja


 

Polecam Wam Barometr Zawodów! Barometr zawodów to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach z podziałem na poszczególne województwa. Jeśli planujecie zmiany koniecznie zajrzyjcie TUTAJ

barometr_zawodów

 


 

 

Zadania doradcy zawodowego

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania słuchaczy na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwym dla danego poziomu i kierunku kształcenia,
 • wskazanie osobom zainteresowanym źródeł dodatkowej rzetelnej informacji na temat:
  • rynku pracy,
  • trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
  • możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,
  • instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym.
  • alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i niedostosowaniem społecznym.
 • udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych, zawodowych słuchaczom,
 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących słuchaczy do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
 • kierowanie w sprawach trudnych do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy, itp.,
 • współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
  • tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,
  • wspieranie nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych,
 • systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji,
 • wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym,
 • współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji, planowanie kariery zawodowej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.

 

W linku znajdziecie Program Realizacji Doradztwa Zawodowego na rok szkolny 2020/2021
 PROGRAM_REALIZACJI_DORADZTWA_ZAWODOWEGO_2020_2021

 


 

 

GODZINY PRACY DORADCY ZAWODOWEGO / KONTAKT
 
 
 
Czwartek 12.00-15.30 (Dolina Zielona 19) i 16.30-18.00 (CKU ul. Staszica 2)
Piątek 13.00-15.30 (Dolina Zielona 19) i 15.30-18.00 (CKU Staszica 2)
Sobota 9.00-15.00 CKU Staszica 2
Niedziela 9.00-13.00 CKU Staszica 2
 
Z doradcą zawodowym możecie się spotkać w dwóch lokalizacjach - zapraszamy do biura przy ulicy Dolina Zielona 19 w Zielonej Górze (nad warsztatami samochodowymi ZSEiS) oraz do siedziby CKUiP ul. Staszica 2 w Zielonej Górze pokój 8A 

tel. 68 45 30 156 lub 68 45 30 133

 

*W formularzu podaj swój numer telefonu lub adres e-mail, aby doradca mógł się z Tobą skontaktować

puste