STATUT CKU statut_tekst_ujednolicony_2023


Inne dokumenty do pobrania

Niezbędne do pracy kontrolnej  Pierwsza strona pracy kontrolnej


Praktyka zawodowa umowa o praktyczna nauka zawodu oraz zaswiadczenie o praktyce

 Programy praktyk dla poszczególnych zawodów:

- EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum EKA.02_t.archiwista_PRAKTYKA ZAWODOWA

- EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych  EKA.03_t.archiwista_PRAKTYKA ZAWODOWA

- INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych INF.02._t.informatyk_praktyka zawodowa-program

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych INF.03._t.informatyk_praktyka zawodowa

  • TECHNIK LOGISTYK symbol zawodu 333107 

- SPL.04. Obsługa transportu SPL.04_t.logistyk_praktyka zawodowa

- SPL.01. Obsługa magazynów SPL.01_t.logistyk_praktyka zawodowa

  • TECHNIK RACHUNKOWOŚCI symbol zawodu 431103 

-  EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych EKA.05_t.rachunkowosci_praktyka

EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych EKA.07_t.rachunkowosci_praktyka (2)

 

puste