Jak założyć firmę symulacyjną?

 • Zgłoś się do nas
 • Wyjaśnimy Twoje wątpliwości
 • Umówimy termin szkolenia dla kadry Twojej szkoły/firmy, które wprowadzi ich do świata firm symulacyjnych
 • Podpiszemy umowę o współpracy
 • I możesz działać!

 

Wszystkie czynności związane z otwarciem firmy symulacyjnej powinnym być jak najbardziej zbliżone do realnych, czyli: 

 •  Założyciele firmy, muszą działać zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych - (Dz.U. 2016, poz.1578).
 • Można utworzyć spółki jawne, z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne.
 • Założyciele sporządzają umowę spółki w formie aktu notarialnego wraz z wnioskiem do sądu rejestrowego przesyłają pocztą do Sądu Symulacyjnego, który działa w Centrali.
 • Sąd symulacyjny nadaje numer w regestrze sądowym i wysyła wyciąg z rejestru wraz z pozostałymi dokumentami potrzebnymi do zarejestrowania w urzędach symulacyjnych (urzędzie statystycznym, skarbowym, banku, ZUS-ie).
 • Symulacyjny Urząd Statystyczny nadaje REGON, Symulacyjny Urząd Skarbowy numer NIP. Nadany zostaje numer rachunku bankowego i na wniosek firmy wprowadza się saldo początkowe.
 • Firma może rozpocząć działalność :)
 • Po podpisaniu umowy o świadczenie usług między CKUiP w Zielonej Górze, a szkołą, w której działa firma, oraz przekazaniu dokumentów niezbędnych do otwarcia firmy, Censym wprowadza nową firmę symulacyjną do Międzynarodowej Bazy Danych.

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji FIRMA SYMULACYJNA W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

CENSYM_PREZENTACJA


 Dokumenty niezbędne do założenia Spółki z o.o.:

Sąd Rejonowy CENSYM:

 • KRS-W3 – wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
 • KRS-WE – załącznik do wniosku KRS-W3 – wspólnicy spółki z o. o. podlegający wpisowi do rejestru,
 • KRS-WK – załącznik do wniosku o KRS-W3 – organy podmiotu lub wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki,
 • KRS-WL – załącznik do wniosku KRS-W3 – prokurenci (o ile są powoływani),
 • KRS-WM – załącznik do wniosku KRS-W3 – przedmiot działalności.

Urząd Statystyczny CENSYM:

 • druk RG-1 – wniosek o wpis lub zmianę wpisu do REGON-u.

ZUS CENSYM:

 • druk ZUS-ZPA – zgłoszenie płatnika składek,
 • druk ZUS-ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń.

Urząd Skarbowy CENSYM:

 • druk NIP-2 – zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne,
 • druk VAT-R – wniosek o rejestrację jako podatnika VAT razem z wyborem formy opodatkowania, biura rachunkowego lub rezygnacji ze zwolnienia w płaceniu podatku VAT,
 • druk VAT-R/UE - wniosek o rejestrację jako podatnika VAT w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Urząd Celny CENSYM:

 • wniosek PG-K – wniosek o nadanie numeru EORI.

Bank CENSYM:

 • wniosek o otwarcie rachunku bankowego,
 • karta wzorów podpisów,
 • umowa rachunku bankowego,
 • upoważnienie do odbioru wyciągów oraz składania dyspozycji płatniczych
  z rachunku bankowego.
puste