Zapraszamy słuchaczy i absolwentów Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych do wypełnienia ankiety:

(MEiN) ankieta dla uczestników KKZ

Jest to badanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki "Ewaluacja wsparcia pozaszkolnych form kształcenia dorosłych"

puste