Asystent osoby niepełnosprawnej w CKU

Kilka informacji o kierunku:

 • jesteśmy szkołą publiczną
 • realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nasi słuchacze otrzymują legitymacje, które do 24 roku życia uprawniają do ulgowych przejazdów i biletów wstępu
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Kierunek składa się z jednej kwalifikacji:

 • Kwalifikacja Z.8: Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Dla kogo Asystent osoby niepełnosprawnej?

 • Asystent Osoby Niepełnosprawnej to kierunek dla osób cechujących się wysoką odpornością na stres, opanowaniem oraz chęcią niesienia pomocy. Do zadań AON należy udzielanie porad i pomocy dotyczącej zaspokojenia potrzeb i rozwiązywania problemów, a także pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej. AON motywuje do podjęcia rehabilitacji, a także sam potrafi stosować zabiegi pielęgnacyjne w opiece nad przewlekle chorym, nieprzytomnym i umierającym oraz udzielać pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego. Przede wszystkim zadaniem AON jest towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w codziennym życiu, podstawowych czynnościach jak i rozrywkach.

Organizacja nauki:

 • kwalifikacja kończy się państwowym egzaminem organizowanym w naszej placówce
 • nauka trwa rok (2 semestry)
 • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym 

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dostępne na stronie www lub w sekretariacie Szkoły

Wykaz przedmiotów:

Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii
 • Elementy anatomii i patologii człowieka
 • Język migowy
 • Opieka i pielęgnacja człowieka
 • Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej
 • Język obcy w pomocy społecznej 

Kształcenie zawodowe praktyczne: 

 • Umiejętności opiekuńcze
 • Terapia zajęciowa i aktywacja                 
 • Podstawy przedsiębiorczości                    

Praktyka zawodowa 8 tygodni (łącznie 320 godzin).

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz ośrodkach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

Praca

Pracę można podjąć w sanatoriach, hospicjach i szpitalach, a także w domach opieki społecznej, domach późnej starości, ośrodkach rehabilitacyjnych lub znaleźć zatrudnienie u osób prywatnych.

puste