DSC08136

Nasze słuchaczki z kierunku technik archiwista podczas zajęć praktycznych w Krajowym Rejestrze Sądowniczym Sądu Rejonowego w Zielonej Górze! Pracują nad przygotowaniem materialów archiwalnych do przekazania do Archiwum Państwowego w Zielonej Górze.

Praktyki zawodowe w czasie trwania nauki w CKU są dobrą okazją do tego, aby zdobyć doświadczenie zawodowe, tym samym zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy. Ponadto dają one możliwość sprawdzenia siebie w danej branży, na konkretnym stanowisku. Dzięki współpracy z KRS nasi słuchacze mają możliwość poznać specyfikę pracy archiwów sądowych. 

puste