TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W CKUiP

Kilka informacji o kierunku:

 • jesteśmy szkołą publiczną
 • realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nasi słuchacze otrzymują legitymacje, które do 24 roku życia uprawniają do ulgowych przejazdów i biletów wstępu
 • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Kierunek składa się z jednej kwalifikacji:

 • Kwalifikacja Z.13: Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

Dla kogo Technik BHP?

 • Kierunek ten przygotowuje do odpowiedzialnego zawodu, którego głównym zadaniem jest zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy. Podczas zajęć Słuchacz zdobywa wiedzę na temat przygotowania stanowiska pracy. Uczy się jak zapobiegać wypadkom, jak dbać o bezpieczeństwo pracowników i klientów zakładu pracy. Technik BHP przygotowuje instrukcje, opracowuje wewnętrzne regulaminy, prowadzi szkolenia w zakresie BHP. Do ważnych zadań technika należy  także analiza dotycząca BHP. Technik BHP odpowiedzialny jest za usuwanie występujących zagrożeń, badanie przyczyn wypadków w pracy.

Organizacja nauki:

 • kwalifikacja kończy się państwowym egzaminem organizowanym w naszej placówce
 • nauka trwa 1,5 roku (3 semestry)
 • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym 

Dokumenty wymagane przy zapisie:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej!
 • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dostępne na stronie www lub w sekretariacie Szkoły

Wykaz przedmiotów:

Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Język obcy zawodowy
 • Ergonomia w procesie pracy
 • Podstawy prawa pracy
 • Zagrożenia w środowisku pracy

Kształcenie zawodowe praktyczne:

 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Podstawy przedsiębiorczości

Praktyka zawodowa 4 tygodnie (Łącznie 160 godzin).

Kształcenie praktyczne odbywa się w naszych pracowniach zawodowych oraz instytucjach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia.

Praca

Technik BHP znajdzie zatrudnienie w każdej firmie liczącej powyżej stu pracowników, w Państwowej Inspekcji Pracy, w Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub firmach przeprowadzających szkolenia BHP, może także prowadzić własną działalność gospodarczą.