Samorządowy Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa powstał 28 sierpnia 2001 roku (Uchwałą Rady Miasta Zielona Góra i pozytywną opinię Lubuskiego Kuratora Oświaty)
i funkcjonuje jako integralna część Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze.  W roku 2015 Ośrodek uzyskał akredytację Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Do celów i zadań strategicznych SODiD-u należy prowadzenie szeroko rozumianego doradztwa metodycznego i merytorycznego dla nauczycieli, wychowawców i kadry kierowniczej.

W roku szkolnym 2017/2018 11 nauczycieli pełni funkcję doradcy metodycznego. Wsparciem obejmujemy nauczycieli uczących takich przedmiotów jak: edukacja wczesnoszkolna, język polski, język angielski, język niemiecki, historia i WOS, informatyka, przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia, religia.

Zakres usług proponowanych przez SODiD obejmuje:

  •  „doradztwo przedmiotowe” - specjaliści w określonych przedmiotach nauczania: edukacja wczesnoszkolna, język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, historia, WOS, przyroda i biologia, chemia, informatyka oraz religia. W zakresie przedmiotów zawodowych, kształcenia specjalnego oraz innych SODiD organizuje doradztwo poprzez pozyskanych z zewnątrz specjalistów;
  • doradztwo personalne” - indywidualna praca z nauczycielem, grupami samokształceniowymi, zespołami zadaniowymi, itp.;
  • doradztwo przywarsztatowe” - praca doradcy w oparciu o własną szkołę lub o szkołę nauczyciela zainteresowanego wsparciem;
  • doradztwo organizacyjne” - praca z radami pedagogicznymi;
  • kursy kwalifikacyjne;
  • kursy doskonalące;
  • kursy nadające uprawnienia
  • konsultacje e - mailowe”;

 

Zadania te realizowane są poprzez prowadzenie różnorodnych form: warsztatów i spotkań metodycznych, konferencji, seminariów, debat, szkoleń członków rad pedagogicznych, szkoleń dla dyrektorów i kadry kierowniczej, lekcji i zajęć otwartych, konsultacji indywidualnych i zbiorowych, dyżurów metodycznych, kursów doskonalących oraz organizowanie lub współorganizowanie konkursów dla dzieci i młodzieży.

Doradcy metodyczni systematycznie, zgodnie z harmonogramem, pełnią raz w tygodniu dyżury, podczas których prowadzą indywidualne konsultacje dla nauczycieli związanych z nauczanym przedmiotem, występującymi problemami wychowawczymi, sytuacji wymagających rzeczowych – merytorycznych wyjaśnień. Ponadto od roku 2012 uruchomiono konsultacje metodyczne drogą on-line.          

SODiD na co dzień aktywnie współdziała z organem prowadzącym  Miastem Zielona Góra, szczególnie z Wydziałem Oświaty i Spraw Społecznych.

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa jest otwarty na propozycje współpracy i zawarcia porozumień z gminami, miastami, starostwami i powiatami: do naszego SODiD-u zgłaszają się nauczyciele m.in. z Nowej Soli, Lubska, Żar, Żagania, Krosna, Sulechowa, Szprotawy i Wschowy.

puste