Propozycje szkoleń członków Rad Pedagogicznych

 

rada_pedagogiczna

Rada Pedagogiczna Szkoleniowa nt oceniania kształtująego (24 listopada 2017r.)

OCENIANIE-KSZTALTUJACE-CKUiP-2017

Informacja zwrotna

 

puste