Rok szkolny 2017/2018 oferta_semestr_I     ⇐w całości  

oferta_obrazek

 W podaniu elektronicznym prosimy o uzupełnienie wyłącznie danych osobowych oraz kontaktowych

PODANIE ELEKTRONICZNE

kod pocztowy: miejscowość: ulica: nr:
kod pocztowy: miejscowość: ulica: nr:
miejscowość / rok ukończenia / zawód / specjalność
Stwierdzam, że wszystkie podane informacje są prawdziwe. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez CKUiP zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm).
puste