SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO

65-154 ZIELONA GÓRA Dolina Zielona 19,       

tel. 68 419-65-60,       730 019 119,  

 Dyżury i maile doradców metodycznych SODiD 2017-18

at

puste