OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CKUiP

Kilka informacji o kierunku:

  • jesteśmy szkołą publiczną
  • realizujemy program Ministerstwa Edukacji Narodowej
  • nasi słuchacze otrzymują legitymacje, które do 24 roku życia uprawniają do ulgowych przejazdów i biletów wstępu
  • wystawiamy zaświadczenia do ZUS i innych instytucji

Kierunek składa się z jednej kwalifikacji:

  • Kwalifikacja Z.6: Świadczenie usług opiekuńczo - wspierających osobie podopiecznej

Organizacja nauki:

  • kwalifikacja kończy się państwowym egzaminem organizowanym w naszej placówce
  • nauka trwa 2 lata (4 semestry)
  • kształcenie odbywa się w systemie zaocznym 

Dokumenty wymagane przy zapisie:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej!
  • wypełnione podanie o przyjęcie do szkoły dostępne na stronie www lub w sekretariacie Szkoły