Drodzy słuchacze!

 

Zajęcia w roku szkolnym 2021/2022 są realizowane w formie stacjonarnej, zgodnie z planem!

Dostępny jest harmonogram egzaminów semestralnych w pierwszym semestrze 2021/2022

 
UWAGA MATURZYŚCI!
 
Słuchacze kończący LO w roku szkolnym 2021/2022 (styczeń lub kwiecień 2022) do 30 września 2021 r. składają deklaracje przystąpienia do matury. Są to tzw. deklaracje wstępne. Można będzie wprowadzić zmiany do tych deklaracji do 7 lutego 2022 r. - jest to termin ostateczny. Absolwenci lat ubiegłych składają deklaracje do 7 lutego 2022 r. 
Deklaracje dostępne są w sekretariacie szkoły lub na stronie OKE.
 
W tym roku szkolnym nadal nie ma egzaminu ustnego na maturze (wyjątkiem są osoby, które zamierzają studiować za granicą). Jednakże w odróżnieniu od roku poprzedniego, oprócz przedmiotów obowiązkowych pisemnych (polski, matematyka, j.obcy na poziomie podstawowym), należy  zadeklarować przynajmniej jeden przedmiot na poziomie rozszerzonym.
 

 
W linku znajdziecie Pańswo wykaz podręczników na rok szkolny 2021/2022  Wyjaz_podrecznikow_LO_SP
Przekazujemy Wam również wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym Dni_wolne_od_zajec_dydaktycznych_2021_2022