Plan zajęć oraz harmonogram egzaminów semestralnych - liceum ogólnokształcące.