KURSY w CKUiP  w roku szkolnym  2018/2019

 

Lp.

 Nazwa kursu 

Termin rozpoczęcia

Ilość godzin

Koszt  kursu/zł/

1.

Kadry i płace

04 marca 2019, godz. 17.00

50 godz.

 

500,00

2.

Profesjonalne przygotowanie do opieki nad osobą niesamodzielną/chorą

 Po zebraniu grupy

 

40 godz.

 

400,00

3.

 Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Po zebraniu grupy

 

80 godz.

 

800,00

4.

 Kurs obsługi kas fiskalnych

Po zebraniu grupy

20 godz.

250,00

5.

Kursy przygotowujące do matury:

-język polski

-matematyka

-język angielski

-język niemiecki

Po zebraniu grupy

40 godz. dla języka polskiego
i matematyki; 

30 godz. dla języka obcego

500,00/
za 1 przedmiot

6.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Po zebraniu grupy

40 godz.

450,00

7.

Zakładanie i prowadzenie firmy symulacyjnej

Po zebraniu grupy

 

 

8.

Kurs na KIEROWNIKA wypoczynku

Po zebraniu grupy

10 godz.

150,00

9.

Kurs na WYCHOWAWCĘ wypoczynku

Po zebraniu grupy

36 godz.

350,00

10.

Kurs pierwszej pomocy

Po zebraniu grupy

10 godz.

150,00

11.

Kurs KIEROWNIK WYCIECZEK szkolnych

Po zebraniu grupy

10 godz.

150,00

12.

Systemy bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego

Po zebraniu grupy

8 godz.

100,00

13.

Kurs pilota wycieczek

Po zebraniu grupy

120 godz.

990,00

14.

Kurs podstawowej  obsługi komputera

 

Po zebraniu grupy

30 godz.

350,00

 

puste