KURSY

 

Lp.

 

Nazwa kursu

 

Termin

Ilość godzin

Koszt  kursu

1.

Kadry i płace

Kurs rozpoczął się 23.04.2018r.

50 godz.

(20-kadry, 30-płace)

 

500,00

2.

Profesjonalne przygotowanie do opieki nad osobą niesamodzielną/chorą

 

Po zebraniu grupy

 

40 godz.

 

400,00

3.

 

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 

Rozpoczęcie kursu
3 marca (sobota)
godzina 9.00

 

80 godz.

 

800,00

4.

 Kurs obsługi kas fiskalnych

 

Po zebraniu grupy

20 godz.

250,00

5.

Kursy przygotowujące do matury:

-język polski

-matematyka

-język angielski

-język niemiecki

 

Po zebraniu grupy

 

 

40 godz. dla  języka polskiego
i matematyki; 

30 godz. dla języka obcego

500,00/
za 1 przedmiot

6.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

Po zebraniu grupy

40 godz.

450,00

7.

Zakładanie i prowadzenie firmy symulacyjnej

 

Po zebraniu grupy

 

 

8.

Kurs na kierownika wypoczynku

 

15-16 czerwca 2018 r.

10 godz.

150,00

9.

Kurs na wychowawcę wypoczynku

 

15-16 czerwca 2018 r.

 

36 godz.

350,00

10.

Kurs pierwszej pomocy

 

Po zebraniu grupy

10 godz.

150,00

11.

Kurs kierowników wycieczek szkolnych

 

12-13 kwietnia 2018 r.

10 godz.

150,00

12.

Systemy bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego

 

Po zebraniu grupy

8 godz.

100,00

13.

 

Kurs pilota wycieczek

 

Po zebraniu grupy

120 godz.

990,00

14.

Kurs podstawowej  obsługi komputera

Po zebraniu grupy

30 godz.

350,00