KURSY

 

Lp.

 

Nazwa kursu

 

Termin

Ilość godzin

Koszt  kursu

1.

Kadry i płace

Termin rozpoczęcia 24.09.2018r. godz. 17.00

50 godz.

 

 

500,00

2.

Profesjonalne przygotowanie do opieki nad osobą niesamodzielną/chorą

Po zebraniu grupy

 

40 godz.

 

400,00

3.

 

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 

Po zebraniu grupy

 

80 godz.

 

800,00

4.

 Kurs obsługi kas fiskalnych

 

Po zebraniu grupy

20 godz.

250,00

5.

Kursy przygotowujące do matury:

-język polski

-matematyka

-język angielski

-język niemiecki

 

 

 

Po zebraniu grupy

 

 

40 godz. dla  języka polskiego
i matematyki; 

30 godz. dla języka obcego

500,00/
za 1 przedmiot

6.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

Po zebraniu grupy

40 godz.

450,00

7.

Zakładanie i prowadzenie firmy symulacyjnej

 

Po zebraniu grupy

 

 

8.

Kurs na kierownika wypoczynku

 

19-20 grudnia 2018 r.

10 godz.

150,00

9.

Kurs na wychowawcę wypoczynku

 

24 - 25 listopada 2018 r.

1 - 2 grudnia 2018 r.

20 grudnia 2018 r.

 

36 godz.

350,00

10.

Kurs pierwszej pomocy

 

Po zebraniu grupy

10 godz.

150,00

11.

Kurs kierowników wycieczek szkolnych

 

Po zebraniu grupy

10 godz.

150,00

12.

Systemy bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego

 

Po zebraniu grupy

8 godz.

100,00

13.

 

Kurs pilota wycieczek

 

Po zebraniu grupy

120 godz.

990,00

14.

Kurs podstawowej  obsługi komputera

Po zebraniu grupy

30 godz.

350,00

puste