KURSY w CKUiP  w roku szkolnym  2019/2020

Lp.

 Nazwa kursu 

Termin

Ilość godzin

Koszt  kursu

1.

Kadry i płace

Od 04 marca 2019

50 godz.

 500,00

2.

Profesjonalne przygotowanie do opieki nad osobą niesamodzielną/chorą

 Po zebraniu grupy

 40 godz.

 400,00

3.

 Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

 Po zebraniu grupy

 80 godz.

 800,00

4.

 Kurs obsługi kas fiskalnych

Po zebraniu grupy

20 godz.

250,00

5.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Po zebraniu grupy

40 godz.

450,00

6.

Zakładanie i prowadzenie firmy symulacyjnej

Po zebraniu grupy

 

 

7.

Kurs pierwszej pomocy

Po zebraniu grupy

10 godz.

150,00

8.

Kurs KIEROWNIK WYCIECZEK szkolnych

Po zebraniu grupy

10 godz.

150,00

9.

Systemy bezpieczeństwa żywności w zakładach żywienia zbiorowego

Po zebraniu grupy

8 godz.

100,00

10.

Kurs pilota wycieczek

Po zebraniu grupy

120 godz.

990,00

11.

Kurs podstawowej  obsługi komputera

Po zebraniu grupy

30 godz.

350,00

 

 

puste