Początek zajęć dla semestrów:
IIIg, Vg, II Log, IV Log, V log, VI Log,V Log2, II TS1, IV R, III BHP
09.09.2017 - 10.09.2017 (sobota, niedziela),

oraz dla semestrów

I Log, III Log, I BHP, I AR, IR, ITi, I TL2, II TS1, I OM
16.09.2017 - 17.09.2017 (sobota, niedziela)

puste