Plan zajęć oraz harmonogram egzaminów semestralnych - szkoła policealna, kwalifikacyjne kursy zawodowe.

 

 

8 września 2018 roku (sobota) w godzinach 9.00-12.00 w pokoju nauczycielskim, będą dostępni wszyscy nauczyciele uczący w CKUiP - w tym terminie można będzie nadrobić ewentualne zaległości! 

puste