Plan zajęć oraz harmonogram egzaminów semestralnych - szkoła policealna, kwalifikacyjne kursy zawodowe.