KONFERENCJA1_CHEMIA

KONFERENCJA2_ZADANIA_DOMOWE

KONFERENCJA3_DORADZTWO_ZAWODOWE

 

Historia Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego rozpoczęła się 40 lat temu! - 31 sierpnia 1977 roku.

Tego dnia Kurator Oświaty i Wychowania w Zielonej Górzy wydał orzeczenie organizacyjne nr 18/77 przekształcające Wydział Zaoczny Zespołu Szkół Ekonomicznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zadaniem nowo powołanej placówki było zapewnienie możliwości podwyższenia wykształcenia ludziom pracującym. Podstawową formą było kształcenie w systemie zaocznym.

40 lat_male kopia

Do dzisiaj CKUiP w Zielonej Górze to bezpłatna, publiczna, edukacyjna placówka dla dorosłych!
 
 Oferujemy Państwu:

Oferujemy również

W naszej strukturze funkcjonuje również Samorządowy Ośrodek Doskonalenia i Doradztwa SODID oraz Polska Centrala Firm Symulacyjnych CENSYM.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

 

puste