Szkolenia przeprowodzane przez doradców metodycznych w SP w Chichach "Zastosowanie wybranych metod aktywizujacych w procesie dydaktycznym"