Matura2 

Powierzenie obowiązków doradcy metodycznego na rok szkolny 2017/2018 z udziałem przedstawicieli Miasta Zielona Góra.